Loading color scheme

Vyšetřování závažných havárií a nehod

Alespoň jednou v životě se každý z nás, přímo nebo nepřímo, stal svědkem pracovního úrazu, ekologické havárie nebo jiné nepředvídatelné situace. Tyto události vždy zasáhnou do našich životů.

To co se stalo nemůžeme vrátit. Co však můžeme udělat, je komplexně vyšetřit (kořenové) příčiny a nastavit funkční opatření.

Provádíme vyšetřování nehod, havárii a pracovních úrazů. Nabízíme určení příčin a nastavení opatření a analýzu dat. Zajišťujeme školení vyšetřovatelů úrazů na pracovišti. Neváhejte nás kontaktovat.

 

Nabízíme:

  • sběr dat a faktů (fotografie a písemnosti) z místa nehody
  • nalýzu dat
  • určení příčin
  • hlášení a komunikace orgánům státního dozoru
  • školení vyšetřování nehod
  • a další specifické požadavky související s vyšetřováním havárií a nehod.

Zákon stanoví povinnost objasnit přičiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu. Pokud nemáte interního vyšetřovatele, můžete tím pověřit zkušeného specialistu. Nemáte "pověřenou osobu" ve vlastních řadách, nebo se vám to z nějakého důvodu nevyplatí? Obraťte se na nás!

Objednat si službu nezávislého externího vyšetřovatele

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.
 
Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Nabízíme školení bezpečnosti práce (BOZP) v prostorách Vaší firmy nejen pro Brno, ale po celé ČR.

Více info
Dokumentace BOZP Brno

Nabízíme vypracování dokumentace BOZP pro vaší firmu na základě provedené analýzy rizik.

Více info
V oblasti BOZP a Požární ochrany máme zkušenosti již více než 15 let a to z ČR, SR i zahraničí.

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA V PREVENCI RIZIK

Jsme odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle §10 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY HILTI

Jsme vyškoleni pro montáže a revize protipožárních systémů Hilti.

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Jsme odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle §10 odst.2 zákona 309/2006 Sb., v platném znění.

TECHNIK / ODBORNĚ ZPUSOBILÁ OSOBA V POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Jsme odborně způsobilé osoby podle § 11 odst.1 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění.

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) - počínaje auditem stávajícího stavu, přes zpracování revize, po tvorbu dokumentace BOZP, školení BOZP a další související činnosti.
Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Nabízíme školení bezpečnosti práce (BOZP) v prostorách Vaší firmy nejen pro Brno, ale po celé ČR.

Dokumentace BOZP Brno

Vypracování dokumentace BOZP

Nabízíme vypracování dokumentace BOZP pro vaší firmu na základě provedené analýzy rizik.

Hygiena pracovního prostředí

Hygiena pracovního prostředí

Provedeme audit stávajícího stavu pracovního prostředí včetně zabezpečení hygienických měření akreditovanými laboratořemi.

Koordinace BOZP na staveništi (Koordinátor)

Koordinace BOZP na staveništi

Koordinace BOZP v přípravě stavby i během samotné realizace včetně oznámení o zahájení stavebních činností a tvorby Plánu BOZP.

Požární prostupy - kontroly

Požární prostupy - kontroly

Provádíme kontroly požárních ucpávek, vytvoření dokumentace PO, ověření odborně způsobilou osobou v PO.

Profesionální požární hlídky

Profesionální požární hlídky

Povinnost zřídit požární hlídku má každá právnická a podnikající fyzická osoba, která vykonává činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Preventivní prohlídky PO

Preventivní prohlídky

Provádíme pravidelné preventivní prohlídky a kontroly požární ochrany v místech a termínech, které vyžaduje zákon i dle potřeby.

Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost staveb (PBŘ)

Požárně bezpečnostního řešení vychází z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí.

Nabízíme

  • zpracování požárně bezpečnostního řešení

POŽÁRNÍ OCHRANA

nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany