Loading color scheme

Kontakt

Máte zájem o naše služby z oblasti BOZP nebo požární ochrany? Kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo nám zavolejte.


 

Kancelář

Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 405/1, (kanceláře pavilonu A3)
603 00 Brno

Odloučené pracoviště

Němčice 139
679 51 Němčice u Boskovic

Kontakt

Ing. Novodomec Juraj
Ježkov 261/20
664 44 Ořechov

IČO: 05771935

Telefon: +420 737 257 937

E-mail: info@bozpono.cz

Profil na LinkedIN

 
V oblasti BOZP a Požární ochrany máme zkušenosti již více než 15 let a to z ČR, SR i zahraničí.

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA V PREVENCI RIZIK

Jsme odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle §10 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY HILTI

Jsme vyškoleni pro montáže a revize protipožárních systémů Hilti.

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Jsme odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle §10 odst.2 zákona 309/2006 Sb., v platném znění.

TECHNIK / ODBORNĚ ZPUSOBILÁ OSOBA V POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Jsme odborně způsobilé osoby podle § 11 odst.1 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění.

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) - počínaje auditem stávajícího stavu, přes zpracování revize, po tvorbu dokumentace BOZP, školení BOZP a další související činnosti.
Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Nabízíme školení bezpečnosti práce (BOZP) v prostorách Vaší firmy nejen pro Brno, ale po celé ČR.

Dokumentace BOZP Brno

Vypracování dokumentace BOZP

Nabízíme vypracování dokumentace BOZP pro vaší firmu na základě provedené analýzy rizik.

Hygiena pracovního prostředí

Hygiena pracovního prostředí

Provedeme audit stávajícího stavu pracovního prostředí včetně zabezpečení hygienických měření akreditovanými laboratořemi.

Koordinace BOZP na staveništi (Koordinátor)

Koordinace BOZP na staveništi

Koordinace BOZP v přípravě stavby i během samotné realizace včetně oznámení o zahájení stavebních činností a tvorby Plánu BOZP.

Požární prostupy - kontroly

Požární prostupy - kontroly

Provádíme kontroly požárních ucpávek, vytvoření dokumentace PO, ověření odborně způsobilou osobou v PO.

Profesionální požární hlídky

Profesionální požární hlídky

Povinnost zřídit požární hlídku má každá právnická a podnikající fyzická osoba, která vykonává činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Preventivní prohlídky PO

Preventivní prohlídky

Provádíme pravidelné preventivní prohlídky a kontroly požární ochrany v místech a termínech, které vyžaduje zákon i dle potřeby.

Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost staveb (PBŘ)

Požárně bezpečnostního řešení vychází z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí.

Nabízíme

  • zpracování požárně bezpečnostního řešení

POŽÁRNÍ OCHRANA

nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany