Bezpečnost práce (BOZP)

Bezpečnost práce je nedílnou součástí našich každodenních činností. Setkáváme se s ní na cestě do práce, v zahradě, na kole nebo v kuchyni. 

Bezpečnost je také důležitou povinností jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Skloubit tyto povinnosti vyžaduje systémový přístup k řízení BOZP, který lze využít ke zvýšení efektivity práce.

Nabízíme: 

  • audit stávajícího stavu

  • zpracování revize vyhodnocení rizik a nastavení plánu ke zlepšení (opatření, hodnocení plnění opatření)

  • tvorbu dokumentace (např. provozní řády, místně provozní bezpečnostní postupy, OOPP)

  • školení BOZP vč. první pomoci 

  • roční prověrky, preventivní kontroly pracovišť

  • vyšetřování zranění a úrazů, evidence a ohlašování

  • komunikace s orgány dozoru

  • zpracování kategorizace práce 

  • a další specifické požadavky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci.