Loading color scheme

Home office neboli práce z domu

home office bozpZ pohledu bezpečnosti práce a zákona č. 262/2006 Sb. § 102 (dále jen zákoník práce) je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Události kolem Covid-19 přinutily zaměstnavatele i zaměstnance vyměnit kanceláře za home office. Pracovat z domu je výhodné pro obě strany, má to však svá úskalí.

Pracoviště a pracovní místo.

Tak jako pracoviště zaměstnavatele (kancelář), tak i pracoviště z domu musí být určeno smluvně – dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tato dohoda musí obsahovat:

  • datum od kdy dohoda platí (případně datum od kdy platí home office),
  • adresu, kde bude práce prováděná,
  • pracovní dobu a přestávky, a s tím spojenou evidenci odpracovaných hodin,
  • způsob komunikace s odpovědným vedoucím zaměstnancem (např. práce, úrazů),
  • podmínky za jakých může zaměstnavatel provádět kontrolu u zaměstnance (pro případ kontroly plnění pracovní dohody, nebo vyšetřování pracovních úrazů),
  • zakázané činnosti,
  • podmínky používaní výpočetní techniky zaměstnavatele,
  • prohlášení zaměstnance o splnění požadavků BOZP a PO.

Důležitým faktorem práce z domova je ergonomie a mikroklima domácího pracovního místa. Málokterý zaměstnanec ví, že vybavení a uspořádání pracoviště během home office musí splňovat určité parametry jako např. parametry pro pracovní stůl a židle, teplotu, osvětlení, větrání atd.

Dokumentace

Dle zákoníku práce je právě zaměstnavatel ten, kdo musí jednoznačně určit pravidla (např. formou interního přepisu), za kterých se může práce z domova provádět. Dokumentace musí být nedílnou součástí dohody pro home office a její naplňování schváleno zaměstnancem.

Vyhodnocení rizik ochrany zdraví

Z důvodu ochrany soukromí zaměstnance je složité posoudit rizika bezpečnosti a zdraví při práci. To však nezbavuje zaměstnavatele této povinnosti. Základní vyhodnocení rizik pro administrativní činnosti je součásti dokumentace home office.

Pracovní úraz

Nesmíme opomenout, že v případě úrazů musí zaměstnavatel vyšetřit okolnosti pracovního úrazu, a to znamená v krajních případech i návštěvu u zaměstnance. Za uznání nebo neuznání pracovního úrazu je odpovědný zaměstnavatel, proto řádné vyšetření pracovního úrazu odhalení příčin je důležité.

 

Potřebujete pomoc v oblasti BOZP?

Kontaktujte nás a zajistíme pro vás vše potřebné. Na BOZP a požární ochranu se specializujeme již více než 15 let.