Dokumentace BOZP

Dokumentace bezpečnosti práce je složitá a její legislativní základ je velice obsáhlý. Nedodržení některých předpisů je noční můrou většiny zaměstnavatelů. 

Nabízíme:

  • analýzu a hodnocení rizik vč. opatření 
  • zpracovaní dokumentace pro poskytování OOPP, mycích čistících a dezinfekčních prostředků

  • zpracování dopravně provozního řádu

  • zpracování místně provozně bezpečnostních postupů

  • zpracování traumatologického plánu vč. první pomoci

  • zpracování kategorizace prací

  • zpracování úrazů, knihy úrazů atd.

  • a další specifické požadavky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci.