Hygiena pracovního prostředí

Každá firma je postavena na lidech, kteří svojí prací zhodnocují Vaše vize.  Jejich hnacím motorem je zdraví, dobrý pocit, pohoda v práci a celkové vnímání pracovního prostředí. 

Správné nastavení hygieny pracovního prostředí a řízený proces kategorizace pracovních funkcí předejde problémům s nežádoucími zdravotními problémy nebo nemocemi z povolání. Investice do pracovního prostředí je důležitá investice do lidí a Vaši firmy.  


Nabízíme:

  • audit stávajícího stavu
  • zabezpečení hygienických měření (prostřednictvím akreditovaných laboratoří) k zařazení do kategorií

  • návrh kategorizace prací k podání na posouzení orgánu dozoru

  • komunikaci s orgánem dozoru

  • zajištění rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví 

  • nastavení opatření

  • pravidelná kontrola a aktualizace kategorizace prací 

  • a další specifické požadavky související s hygienou práce a ochranou zdraví.