Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky nejsou jenom důležitou částí legislativních povinností, ale hlavně zpětnou vazbou řízení (prevence) požární ochrany. 

Preventivní prohlídky se řídí:

  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, 1 x za 3 měsíce, 
  • při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím 1 x za 6 měsíců  

  • při činnostech bez zvýšeného požárního nebezpečí 1 x ročně.

Dále provádíme pravidelné kontroly dle potřeby, zaměřené na porušování nastavených  legislativních nebo interních požadavků zaměstnavatele.

Nenechte se ovládnout provozní slepotou.