Loading color scheme

Preventivní prohlídky PO

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky nejsou jenom důležitou částí legislativních povinností, ale hlavně zpětnou vazbou řízení (prevence) požární ochrany. 

Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Preventivní požární prohlídky se provádí opakovaně a na všech pracovištích organizace:

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí 1x za 12 měsíců.
  • se zvýšeným požárním nebezpečím 1x za 6 měsíců
  • s vysokým požárním nebezpečím 1x za 3 měsíce

Provádět preventivní požární prohlídku může pouze technik PO, osoba odborně způsobilá v PO a preventista PO.

Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu. Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.


 

nabízíme:

  • pravidelné kontroly stavu PO na pracovišti
  • revize požárních uzávěrů
  • revize hasících přístrojů
  • kontroly dokumentace
  • a další specifické požadavky související s problematikou požární ochrany.

Dále provádíme pravidelné kontroly dle potřeby, zaměřené na porušování nastavených  legislativních nebo interních požadavků zaměstnavatele.

Nenechte se ovládnout provozní slepotou.

Potřebujete preventivní prohlídku a kontrolu požární ochrany? Napište nám!

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.