Koordinátor BOZP

Povinností investora stavby je ze zákona pravidelný dohled na pracoviště a celý průběh stavby. K tomuto účelu jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. Koordinátor zpracuje přímo na míru pracovišti plán bezpečnosti práce a postará se o jeho průběžnou aktualizaci. Pravidelně bude dohlížet na pracoviště i celý průběh stavby. Investor tak získá jistotu a přehled o problémech na staveništi.

Koordinátor BOZP na staveništi 

Koordinátor BOZP na staveništi musí splňovat odborné požadavky, mít střední vzdělání v technickém oboru a osvědčení o způsobilosti provádět činnost BOZP. Samotná náplň práce koordinátora souvisí se stavebním projektem. Je zodpovědný už za přípravu prací a následně i za realizaci stavby. Při projektování stavby je jeho povinností zvážit rizika projektu, projednat je s projektantem i investorem stavby. Dostane také ke schválení projektovou dokumentaci. Ve chvíli spuštění stavby připraví oznámení o zahájení prací, provede školení o rizicích stavebních prací, vede potřebnou dokumentaci a průběžně kontroluje práci na stavbě. V předem stanovených dnech provádí kontrolní dny.

Zajištění bezpečného prostředí na pracovišti 

Koordinátor BOZP na pracovišti je nejen pomocníkem pro majitele firmy, ale jeho pravidelná činnost přispívá zejména k bezpečnému prostředí na pracovišti. Tím, že přímo na místě zpracovává a vyhodnocuje vzniklá rizika provozu, a navrhuje jejich zlepšení, se stává plnohodnotným členem pracovního týmu. V pravidelných termínech také provádí školení BOZP pro ostatní kolegy, vede potřebnou dokumentaci, vyšetřuje vzniklé úrazy a podává o nich hlášení. Následně komunikuje s orgány dozoru.

Oslovte s důvěrou naši firmu, rádi přispějeme ke klidnému a bezpečnému chodu Vaší firmy i stavebního provozu. V neposlední řadě také získáte spokojené a chráněné zaměstnance.