Požární ochrana

Majetek společnosti je zrcadlem úspěchu naplňování vizí. Zhodnocování majetku je investice, která však může být ohrožena nežádoucím požárem.

Preventivní připravenost a znalosti pracovníků, jak se zachovat, když zpozorují oheň. Tyto faktory zkracují čas, který rozhoduje o budoucnosti chodu společnosti. Cena škod způsobených požárem je několika násobně vyšší než je cena prevence.

Nabízíme: