Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Školení BOZP je jednou z důležitých součástí zvyšování kvalifikace zaměstnanců a dodavatelů, proto musí být funkční, efektivní a hlavně srozumitelné. Zabezpečte zaměstnancům správné informace již od prvního dne v práci. Je to nejlepší investice. 

Nabízíme:

  • vstupní školení na pracoviště
  • periodické (opakované) školení pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance, dodavatele
  • školení první pomoci

  • školení řidičů, práce ve výškách, ochranné pracovní prostředky, hygiena práce atd.

  • školení vyšetřování nehod a úrazů

  • a další specifické požadavky související s bezpečností a ochrany při práci.


Naše firma Vám zajistí školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v českém, slovenském a anglickém jazyce, záleží jen na Vašich požadavcích.