Školení požární ochrany

Školení požární ochrany není jenom povinnost, kterou musí zaměstnavatel vykonat. Je to hlavě první krok v prevenci na cestě k bezpečnému pracovišti. Výsledkem efektivního školení je zvýšení kvalifikace, připravenost a akceschopnost zaměstnanců pro případ vzniku požáru.

Nabízíme:

  • školení preventistů PO
  • školení vedoucích zaměstnanců
  • školení zaměstnanců
  • školení vedoucích a členů požárně preventivních hlídek
  • organizaci požárních poplachů

  • a další specifické požadavky související s problematikou požární ochrany.