Loading color scheme

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany není jenom povinnost, kterou musí zaměstnavatel vykonat. Je to hlavně první krok v prevenci na cestě k bezpečnému pracovišti. Výsledkem efektivního školení je zvýšení kvalifikace, připravenost a akceschopnost zaměstnanců pro případ vzniku požáru.

PRO KOHO A KDY JE NUTNÉ ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY?

Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do funkce pak nejméně 1x za 3 roky.

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pak nejméně 1x za 2 roky.

Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době provádí nejméně 1x za rok.

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do požární hlídek se opakuje nejméně 1x za rok.

Odborná příprava preventistů PO se provádí pravidelně 1x za rok.

Nabízíme:

 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců
 • školení osob, které se příležitostně zdržují na pracovišti
 • odbornou přípravu preventistů PO
 • odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky
 • školení osob zabezpečujících požární ochranu v mimopracovní době
 • a další specifické požadavky související s problematikou požární ochrany.

Pro koho a kdy je nutné školení požární ochrany?

 • Školení požární ochrany je nutné zajistit také pro osoby příležitostně se zdržující na pracovištích právnických a podnikajících fyzických osob.
 • Školení požární ochrany se provádí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro vedoucí zaměstnance.
 • Odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
 • Systém školení a odborné přípravy v požární ochraně je zpracován obvykle v organizační směrnici PO jako opatření organizačního charakteru.
 • Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah zajištění PO. Školení se opakuje nejméně 1x za 2 roky.
 • Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně obsahuje skutečnosti týkající se všech jimi řízených zaměstnanců a provádí se při nástupu do funkce. Školení se opakuje nejméně 1x za 3 roky.
 • Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně 1x za rok.
 • Pro osoby vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se školení o požární ochraně zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců.

Potřebujete pomoc s požární ochranou? Napište nám!

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.