Vyšetřování závažných havárií a nehod

Alespoň jednou v životě se každý z nás, přímo nebo nepřímo, stal svědkem pracovního úrazu, ekologické havárie nebo jiné nepředvídatelné situace. Tyto události vždy zasáhnou do našich životů. 

To co se stalo nemůžeme vrátit. Co však můžeme udělat, je komplexně vyšetřit (kořenové) příčiny a nastavit funkční opatření.  

Nabízíme:

  • sběr dat a faktů (fotografie a písemnosti) z místa nehody

  • analýzu dat

  • určení příčin

  • hlášení a komunikace orgánům státního dozoru

  • školení vyšetřování nehod

  • a další specifické požadavky související s vyšetřováním havárií a nehod.