Loading color scheme

Požární prostupy - kontroly

Požární prostupy - kontroly

Preventivní kontroly celistvosti požárních ucpávek a prostupů jsou povinností všech majitelů objektů. Touto jednoduchou prevencí lze předejít šíření ohně, kouře a toxických plynů mezi požárními úseky, a tím eliminovat tragické ztráty na lidských životech nebo majetku.

Požární ucpávky zamezují šíření požáru do sousedních požárních úseků v místech, kde je celistvost požárně dělící konstrukce porušena prostupem technologických rozvodů, konstrukčních prvků, stavební a dilatační sparou. Požární odolnost stavby definuje norma ČSN EN 13501, která stanoví, že prostupy rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny ucpávkami tak, aby se zamezilo šíření požáru po daných rozvodech a prostupech.

Vzhledem k tomu, že požární ucpávky jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru podle § 2 odst. (4) písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. je nutne dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti 1x ročně.

Nabízíme:

  • kontroly požárních ucpávek Hilti v objektech a zařízeních
  • vytvoření dokumentace dle platné legislativy
  • ověření osobou odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů požární ochrany dle zákona č. 133/ 1985 Sb. v platném znění.

Potřebujete kontrolu požárních prostupů? Napište nám!

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.