Loading color scheme

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany není jenom povinnost, kterou musí zaměstnavatel vykonat. Je to hlavně první krok v prevenci na cestě k bezpečnému pracovišti. Výsledkem efektivního školení je zvýšení kvalifikace, připravenost a akceschopnost zaměstnanců pro případ vzniku požáru.

Školení můžeme provést u Vás nebo v našem nově zřízeném školícím středisku přímo na Brněnském výstavišti v kancelářích pavilonu A3. Parkování vždy zajištěno!

PRO KOHO A KDY JE NUTNÉ ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY?

 • Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do funkce pak nejméně 1x za 3 roky.
 • Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pak nejméně 1x za 2 roky.
 • Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době provádí nejméně 1x za rok.
 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do požární hlídek se opakuje nejméně 1x za rok.
 • Odborná příprava preventistů PO se provádí pravidelně 1x za rok.
 

Nabízíme:

 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců
 • školení osob, které se příležitostně zdržují na pracovišti
 • odbornou přípravu preventistů PO
 • odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky
 • školení osob zabezpečujících požární ochranu v mimopracovní době
 • a další specifické požadavky související s problematikou požární ochrany.

Pro koho a kdy je nutné školení požární ochrany?

 • Školení požární ochrany je nutné zajistit také pro osoby příležitostně se zdržující na pracovištích právnických a podnikajících fyzických osob.
 • Školení požární ochrany se provádí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro vedoucí zaměstnance.
 • Odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
 • Systém školení a odborné přípravy v požární ochraně je zpracován obvykle v organizační směrnici PO jako opatření organizačního charakteru.
 • Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah zajištění PO. Školení se opakuje nejméně 1x za 2 roky.
 • Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně obsahuje skutečnosti týkající se všech jimi řízených zaměstnanců a provádí se při nástupu do funkce. Školení se opakuje nejméně 1x za 3 roky.
 • Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně 1x za rok.
 • Pro osoby vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se školení o požární ochraně zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců.

Potřebujete pomoc s požární ochranou? Napište nám!

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.