Loading color scheme

O NÁS

Jsme malá společnost, která vznikla v roce 2017, pro klienty různých oborů sídlící v Jihomoravském kraji. Vzniku předcházelo více než dekáda zkušenosti v oblasti BOZP a PO na českém, ale i slovenském trhu.

Přirozeným rozvojem a získáváním nových a spokojených klientů jsme rozšířili naše služby do krajů Vysočina a Zlín.

Našimi klienty jsou jednotlivci (pracující z domova), tak i společnosti o více než 300 zaměstnancích (korporátní společnosti), s kterými ve spolupráci vytváříme bezpečné pracovní prostředí a naplňujeme požadavky legislativy.

Uvědomujeme si, že bezpečnost není cíl, ale cesta, proto se i my neustále zlepšujeme a zvyšujeme svojí kvalifikaci, což je klíčem k bezproblémové spolupráci s našimi klienty.

Jsme držiteli kvalifikací:

  • Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/ 2006 Sb. v platném znění.
  • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/ 2006 Sb. v platném znění.
  • Odborně způsobilá osoba/technik požární ochrany k plnění úkolů požární ochrany dle zákona č. 133/ 1985 Sb. v platném znění.
  • Odborně způsobilá osoba pro montáž a revize protipožárních systémů Hilti.