Loading color scheme

O mně

Jmenuji se Juraj Novodomec, vystudoval jsem technickou univerzitu v Košicích a více jak 13 let se pohybuji na poli bezpečnosti nejen v Čechách a na Slovensku.

Působil jsem v mezinárodní společnosti na pozici ředitele bezpečnosti se zaměřením na  Českou a Slovenskou republiku.

Součástí mé kariéry je řešení mnohých otázek spojených nejen s legislativními požadavky, ale i se změnou kultury bezpečnosti v korporátní společnosti.

Absolvoval jsem dlouhodobé stáže v Anglii, Finsku a USA zaměřené na řízení bezpečnosti a prosazování standardizovaných požadavků.

Zkušenosti z mnoha pracovních cest v Evropě a USA zaměřených na řešení problémů v bezpečnosti bylo impulzem k tomu, abych jsem prostřednictvím vlastní společnosti nabídl svoje získané vědomosti, znalosti a služby.

Kvalifikace:

  • Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/ 2006 Sb. v platném znění.
  • Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů požární ochrany dle zákona č. 133/ 1985 Sb. v platném znění.
  • Montáž a revize protipožárních systémů Hilti.

  • Manažer systému OHSAS. 
  • Interní auditor kvality, ekologie a bezpečnosti.
  • Vyšetřování závažných průmyslových nehod.