Loading color scheme

BLOG

Home office nebo práce z domu

Home office neboli práce z domu

Z pohledu bezpečnosti práce a zákona č. 262/2006 Sb. § 102 (dále jen zákoník práce) je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Události kolem Covid-19 přinutily zaměstnavatele i zaměstnance vyměnit kanceláře za home office. Pracovat z domu je výhodné pro obě strany, má to však svá úskalí.

Pracoviště a pracovní místo

Tak jako pracoviště zaměstnavatele (kancelář), tak i pracoviště z domu musí být určeno smluvně – dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Povíme Vám, co má tato dohoda musí obsahovat.

Více info