Loading color scheme

Profesionální požární hlídky

Profesionální požární hlídky

Povinnost zřídit požární hlídku má každá právnická a podnikající fyzická osoba, která vykonává činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Požární hlídka je vyžadována během činností, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek (v pevném, kapalném nebo plynném stavu), během hromadných akcí (výstavy, koncerty), nebo i činností, kde nejsou běžné podmínky pro zásah hasičského záchranného sboru.

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

Nabízíme:

  • kvalifikované poradenství k nastavení správného počtu členů požárních hlídek, popř. hasebních látek
  • zabezpečení hromadných akcí profesionálními veliteli a členy požárních hlídek
  • školení (přeškolení) členů požárních hlídek
  • navrhnutí a dodání potřebného počtu přenosných hasících přístrojů dle charakteru předpokládaného požárů

Potřebujete požární hlídky? Napište nám!

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.