Loading color scheme

Zajišťování služeb v oblasti BOZP A PO

Nabízíme Vám komplexní služby, které zaručí bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro Vás i Vaše zaměstnance.

Jako součást naších služeb provedeme audit Vašeho dosavadního systému a společně s Vámi nastavíme plán ke zlepšení úrovně bezpečnostipožární ochranyhygieny pracovního prostředí atd. 

Můžete se na nás také obrátit v případě již vzniklých potíží, jako jsou úrazy a zranění, kde za pomoci ověřených metod odhalíme kořenovou příčinu a pomůžeme Vám nastavit vhodná opatření. 

Pomocí vhodně zvolených procesů v oblasti BOZP se Vám podaří zvýšit kulturu bezpečnosti, která jde ruku v ruce s efektivitou práce v celé firmě, na všech úrovních řízení.

S důvěrou nás kontaktujte, naše dlouholeté zkušenosti v oblasti BOZP a PO Vám pomohou nastavit funkční systém BOZP a PO. Díky zkušenostem z odborných stáží, absolvovaných v rámci Evropy i USA, jsme schopni vypracovat plán Vaší firmě na míru.

Naši spokojení zákazníci

28,15,0,50,1
25,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,1,30,10,5,0,0,0,10,0,0
Skanska
Hartmann
DBK
Ořechov
Růžový sad
AED
GSL
rsd
u volejníků
ESB
hausbrandt
smdata
Café Bibus
Teleflex
Creative cables
BVV
Oldman

Nad rámec školení a přípravy dokumentace pro BOZP a požární ochranu se zabýváme také těmito službami.
bezpečnost práce

Bezpečnost je také důležitou povinností jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Skloubit tyto povinnosti vyžaduje systémový přístup k řízení BOZP, který lze využít ke zvýšení efektivity práce. Víme, jak na to!

Více info
požární ochrana prevence

Nedopusťte, aby váš podnik lehl popelem. Naučíme vaše zaměstnance, jak se zachovat, když zpozorují oheň a jak se chovat, aby k požáru vůbec nedošlo. Prevence je základ!

Více info
V oblasti BOZP a požární ochrany mám zkušenosti již více než 13 let a to z ČR, SR i zahraničí.

OSOBA ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ

Jsem odborně způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik a k zajišťování úkolů v požární ochraně.

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY HILTI

Jsem vyškolený pro montáže a revize protipožárních systémů Hilti.

Koordinátor BOZP na stavbách

Jsem odborně způsobilá osoba zajišťující koordinaci bezpečnosti na stavbách ve fázi přípravy a realizace projektů.

AUDIT SYSTÉMU BOZP a PO

Nemáte kvalifikované pracovníky v tomto oboru? Mohu pro vaši firmu provést audit, na základě kterého budete moci nastavit to nejdůležitější pro Vás a Vaší zaměstnance. 

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) - počínaje auditem stávajícího stavu, přes zpracování revize, po tvorbu dokumentace BOZP, školení BOZP a další související činnosti.
Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Nabízíme školení bezpečnosti práce (BOZP) v prostorách Vaší firmy nejen pro Brno, ale po celé ČR.

Dokumentace BOZP

Vypracování dokumentace BOZP

Nabízíme vypracování dokumentace BOZP pro vaší firmu na základě provedené analýzy rizik.

Hygiena pracovního prostředí

Hygiena pracovního prostředí

Provedeme audit stávajícího stavu pracovního prostředí včetně zabezpečení hygienických měření akreditovanými laboratořemi.

Koordinace BOZP na staveništi (Koordinátor)

Koordinace BOZP na staveništi

Koordinace BOZP v přípravě stavby i během samotné realizace včetně oznámení o zahájení stavebních činností a tvorby Plánu BOZP.

Požární prostupy - kontroly

Požární prostupy - kontroly

Provádíme kontroly požárních ucpávek, vytvoření dokumentace PO, ověření odborně způsobilou osobou v PO.

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky

Provádíme pravidelné preventivní prohlídky a kontroly požární ochrany v místech a termínech, které vyžaduje zákon i dle potřeby.

Preventivní prohlídky

Požární bezpečnost staveb (PBŘ)

Požárně bezpečnostního řešení vychází z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí.

Nabízíme

  • zpracování požárně bezpečnostního řešení
Dokumentace požární ochrany (PO)

Dokumentace požární ochrany (PO)

Pomůžeme vám s tvorbou dokumentace požární ochrany, aby jste měli čas na své podnikání.

POŽÁRNÍ OCHRANA

nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany