Loading color scheme

Zajišťování služeb v oblasti BOZP A PO

Naše společnost nabízí komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a požární ochrany, hygieny pracovního prostředí, které zaručí naplnění legislativních požadavků a zvýšení úrovně bezpečnosti na Vašem pracovišti.

S důvěrou se můžete na nás obrátit v případě školení, tvorby dokumentace, řešení úrazů a zranění, provádění auditů, prověrek a kontrol nebo jiných činností spojených s BOZP a PO.

Orientace ve všech povinnostech BOZP a PO zaměstnavatele není jednoduchá, proto neváhejte využít naše dlouholeté zkušenosti, které Vám pomohou nastavit funkční systém BOZP a PO.

 

Naši spokojení zákazníci

28,15,0,50,1
25,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,1,30,10,5,0,0,0,10,0,0
SOK
Růžový sad
AED
Ořechov
DBK
Hartmann
Skanska
ESB
Oldman
BVV
hausbrandt
u volejníků
rsd
Creative cables
Teleflex
Café Bibus
smdata

V oblasti BOZP a Požární ochrany máme zkušenosti již více než 15 let a to z ČR, SR i zahraničí.

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA V PREVENCI RIZIK

Jsme odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle §10 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY HILTI

Jsme vyškoleni pro montáže a revize protipožárních systémů Hilti.

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Jsme odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle §10 odst.2 zákona 309/2006 Sb., v platném znění.

TECHNIK / ODBORNĚ ZPUSOBILÁ OSOBA V POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Jsme odborně způsobilé osoby podle § 11 odst.1 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění.

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) - počínaje auditem stávajícího stavu, přes zpracování revize, po tvorbu dokumentace BOZP, školení BOZP a další související činnosti.
Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Nabízíme školení bezpečnosti práce (BOZP) v prostorách Vaší firmy nejen pro Brno, ale po celé ČR.

Dokumentace BOZP Brno

Vypracování dokumentace BOZP

Nabízíme vypracování dokumentace BOZP pro vaší firmu na základě provedené analýzy rizik.

Hygiena pracovního prostředí

Hygiena pracovního prostředí

Provedeme audit stávajícího stavu pracovního prostředí včetně zabezpečení hygienických měření akreditovanými laboratořemi.

Koordinace BOZP na staveništi (Koordinátor)

Koordinace BOZP na staveništi

Koordinace BOZP v přípravě stavby i během samotné realizace včetně oznámení o zahájení stavebních činností a tvorby Plánu BOZP.

Požární prostupy - kontroly

Požární prostupy - kontroly

Provádíme kontroly požárních ucpávek, vytvoření dokumentace PO, ověření odborně způsobilou osobou v PO.

Profesionální požární hlídky

Profesionální požární hlídky

Povinnost zřídit požární hlídku má každá právnická a podnikající fyzická osoba, která vykonává činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Preventivní prohlídky PO

Preventivní prohlídky

Provádíme pravidelné preventivní prohlídky a kontroly požární ochrany v místech a termínech, které vyžaduje zákon i dle potřeby.

Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost staveb (PBŘ)

Požárně bezpečnostního řešení vychází z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí.

Nabízíme

  • zpracování požárně bezpečnostního řešení

POŽÁRNÍ OCHRANA

nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany