Loading color scheme

Dokumentace požární ochrany (PO)

Dokumentace požární ochrany (PO)

Zpracování dokumentace požární ochrany je nedílnou součástí plnění povinností fyzické nebo právnické osoby. Každý dokument má svou roli v prevenci před požáry, musí však být "ušit na míru" pro každé pracoviště.

Dokumentaci PO zpravidla zpracovává a vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. Její součástí je vždy uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede. Dokumentaci PO schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje. Kontrola dokumentace PO, včetně záznamu o jejím výsledku se provádí minimálně 1x za rok, zpravidla se provádí v rámci preventivních požárních hlídek, dále vždy po každém požáru nebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah. Dokumentace PO se ukládá takový způsobem, aby byla dostupná osobám zaměstnanců, jichž se týká.

Dokumentace požární ochrany slouží ke stanovení podmínek požární bezpečnosti provozu nebo podnikatelské činnosti.

Kompletní dokumentace požární ochrany sestává z 11 dokumentů:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky

Nabízíme zpracování:

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení PO
 • Požárního řádu
 • Požárně poplachové směrnice
 • Požárně evakuačního plánu
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řádu ohlašovny požáru
 • Dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě
 • Požární knihy
 • Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky
 • a další specifické požadavky související s problematikou požární ochrany.

Potřebujete vypracovat dokumentaci požární ochrany? Napište nám!

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.