Loading color scheme

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky nejsou jenom důležitou částí legislativních povinností, ale hlavně zpětnou vazbou řízení (prevence) požární ochrany. 

Preventivní požární prohlídky se provádí opakovaně a na všech pracovištích organizace:

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí 1x za 12 měsíců. Preventivní požární prohlídky provádí se pouze tam, kde se vyskytují pravidelně současně nejméně 3 zaměstnanci nebo veřejnost
  • se zvýšeným požárním nebezpečím 1x za 6 měsíců
  • s vysokým požárním nebezpečím 1x za 3 měsíce

Provádět preventivní požární prohlídku může pouze technik PO, osoba odborně způsobilá v PO a preventista PO.

Počet prohlídek může být stanovena právnickou nebo podnikající osobou zvýšit. Systém provádění preventivních požárních prohlídek, včetně zkrácení uvedených lhůt a způsobu vedení záznamů, lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou za základně stanovení podmínek požární bezpečnosti.


 

Obsah a zaměření preventivní požární prohlídky:

  • zjištění požárních závad
  • návrh k odstranění požárních závad – popis závady, opatření, osoba odpovědná za odstranění závady a lhůty k odstranění
  • kontrola stavu zabezpečení požární ochrany
  • kontrolu způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti
  • prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně jako je dokumentace PO

Dále provádíme pravidelné kontroly dle potřeby, zaměřené na porušování nastavených  legislativních nebo interních požadavků zaměstnavatele.

Nenechte se ovládnout provozní slepotou.

Potřebujete preventivní prohlídku a kontrolu požární ochrany? Napište nám!

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.