Loading color scheme

Vypracování dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP

Dokumentace bezpečnosti práce je složitá a její legislativní základ je velice obsáhlý. Nedodržení některých předpisů může být noční můrou.

Účelem dokumentace není mít v šanonu spoustu papírů pro pokojné spaní, ale vytvořit ve své společnosti systém a organizaci.

Správně nastavená dokumentace je zdrojem informací, které jsou zaměstnavateli a zaměstnanci k dispozici bez toho, aby se musel přebírat legislativou a hledat odpovědi, které častokrát ani nejsou jednoznačně popsané.

Takto vypracovaná dokumentace nejen dává smysl pro zaměstnavatele a zaměstnance, ale i pro orgány státní správy, kterých povinností je dohlížet na dodržování legislativních požadavků.


Nabízíme zpracování:

 • povinností vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • dokumentace vzdělávaní zaměstnanců
 • metodiky, analýzy a hodnocení rizik vč. opatření
 • dokumentace poskytování OOPP, mycích čistících a dezinfekčních prostředků
 • kategorizace pracovních činností (hygiena pracovního prostředí)
 • místního řádu skladu
 • dopravně provozního řádu
 • místně provozně bezpečnostního předpisů (např. regále, tlakové láhve, provoz dopravních prostředků)
 • traumatologického plánu vč. první pomoci
 • úrazů, knihy úrazů atd.
 • pověření odpovědných osob (např. na pracoviště, na obsluhu elektro nářadí nebo na řízení firemních vozidel atd.)
 • povolení k obsluze (např. plynových zařízení, elektrických spotřebičů atd.)
 • prověrek BOZP
 • předpisů pro home office a jiné
 • a další specifické požadavky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Dokumentaci zpracujeme na míru Vaší organizaci, dle konkrétních podmínek na pracovišti a dle činností, které se na pracovišti vyskytují. Do úvahy vezmeme organizační strukturu společnosti, pracovní postupy, péče o zaměstnance a zejména řízení rizika včetně opatření.

„Námi udělána dokumentace bude Vaše dokumentace!“

Kontaktujte nás a věřím, že najdeme řešení, jak dát papírům smysl.

Potřebujete vypracovat dokumentaci BOZP? Napište nám!

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.