Loading color scheme

Vypracování dokumentace BOZP Brno

Dokumentace BOZP

Dokumentace bezpečnosti práce je složitá a její legislativní základ je velice obsáhlý. Účelem dokumentace není mít v šanonu spoustu papírů pro pokojné spaní, ale vytvořit ve své společnosti systém a organizaci.

Správně nastavená dokumentace je zdrojem informací, které jsou zaměstnavateli a zaměstnanci k dispozici bez toho, aby se musel přebírat legislativou a hledat odpovědi, které častokrát ani nejsou jednoznačně popsané.

Takto vypracovaná dokumentace nejen dává smysl pro zaměstnavatele a zaměstnance, ale i pro orgány státní správy, které mají povinností je dohlížet na dodržování legislativních požadavků.


Nabízíme zpracování:

 • povinností vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • dokumentace vzdělávaní zaměstnanců
 • analýzy a hodnocení rizik vč. opatření
 • dokumentace poskytování OOPP, mycích čistících a dezinfekčních prostředků
 • kategorizace pracovních činností (hygiena pracovního prostředí)
 • místního řádu skladu
 • dopravně provozního řádu
 • místně provozně bezpečnostního předpisu (např. regály, tlakové láhve, provoz dopravních prostředků)
 • traumatologického plánu vč. první pomoci
 • úrazů, knihy úrazů atd.
 • pověření odpovědných osob
 • předpisů pro home office a jiné
 • a další specifické požadavky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Dokumentaci zpracujeme na míru Vaší organizaci, dle konkrétních podmínek na pracovišti a dle činností, které se na pracovišti vyskytují.

Věříme, že najdeme řešení, jak dát papírům smysl.

Potřebujete vypracovat dokumentaci BOZP? Napište nám!

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.