Loading color scheme

Vypracování dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP

Dokumentace bezpečnosti práce je složitá a její legislativní základ je velice obsáhlý. Nedodržení některých předpisů je noční můrou většiny zaměstnavatelů.

Dokumentace BOZP představuje souhrn dokumentů, které zpracujeme na míru Vaší organizaci, dle konkrétních podmínek na pracovišti a dle činností, které se na pracovišti vyskytují. Reflektuje organizační strukturu společnosti, pracovní postupy, péče o zaměstnance a zejména řízení rizika včetně opatření.

V dokumentaci BOZP tak obvykle najdete následující části: dokumentaci vyhodnocení rizik, dokumentaci kategorizace prací, dokumentaci pracovnělékařské péče, dokumentaci a evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, traumatologický plán a plán první pomoci, dokumentaci k OOPP, místně provozní a bezpečnostní postupy, dopravně provozní řády, místní řády skladů, regálů a další.


Nabízíme:

  • analýzu a hodnocení rizik vč. opatření
  • zpracovaní dokumentace pro poskytování OOPP, mycích čistících a dezinfekčních prostředků
  • zpracování dopravně provozního řádu
  • zpracování místně provozně bezpečnostních postupů
  • zpracování traumatologického plánu vč. první pomoci
  • zpracování kategorizace prací
  • zpracování úrazů, knihy úrazů atd.
  • a další specifické požadavky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Potřebujete vypracovat dokumentaci BOZP? Napište nám!

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.