Loading color scheme

vyšetřování úrazů a nehod

Vyšetřování úrazů a nehod

Pomůžeme vám vyšeřit a zdokumetovat havárie, pracovní úrazy a nehody pro účely pojistné události i soudního řízení.

Vyšetřování a prevence nehodových událostí

Pracovní úrazy, havárie, poruchy technických zařízení, nemoci z povolání, průmyslové otravy a další tzv. nehodové události jsou něčím, čemu se nevyhne ani ten nejlepší podnik. Jediným účinným způsobem, jak snížit výskyt nehodových události je vyhledávání a odstraňování nebo minimalizace rizik. Cenným zdrojem informací pro prevenci rizik, potažmo nehodových událostí je analýza přičin a okolností nehodových událostí, které se již staly.

Zákon stanoví zaměstnavateli povinnost objasňovat přičiny a okolnosti vzniku pracovních úrazů a přijímání opatření, aby podobné situace již neopakovaly. Ačkoliv má tuto povinnost jen pokud jde o vlastní zaměstnance, je v jeho zájmu činit obdobně i pokud jde o úrazy zaměstnanců  jiných zaměstnavatelů pohybujících se na jeho pracovišti nebo návštěv.

To, že zákon stanoví povinnost objasnit přičiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu neznamená, že tak musí činit osobně. Může tímto  úkolem pověřit někoho ze svých zaměstnanců nebo si najmout externího pracovníka nebo službu, která se touto činností zabývá. A právě tuto službu vám nabízíme. Nemáte "pověřenou osobu" ve vlastních řadách, nebo se vám to z nějakého důvodu nevyplatí? Obraťte se na nás!

Objednejte si nás na vyšetřování a prevenci nehodových událostí

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.