Dokumentace PO

Zpracování dokumentace požární ochrany je nedílnou součástí plnění povinností fyzické nebo právnické osoby. Každý dokument má svou roli v prevenci před požáry, musí však být "ušit na míru" pro každé pracoviště.

Nabízíme zpracování:

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení PO
 • Požárního řádu
 • Požárně poplachové směrnice
 • Požárně evakuačního plánu
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řádu ohlašovny požáru
 • Dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě
 • Požární knihy
 • Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky
 • a další specifické požadavky související s problematikou požární ochrany.