Loading color scheme

Dokumentace požární ochrany (PO)

Dokumentace požární ochrany (PO)

Zpracování dokumentace požární ochrany je nedílnou součástí plnění povinností podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby. Každý dokument má svou roli v prevenci před požáry, musí však být "ušit na míru" pro každé pracoviště.

Dokumentaci PO zpravidla zpracovává a vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. Dokumentace PO se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná všem zaměstnancům, jichž se týká.

Dokumentace požární ochrany slouží ke stanovení podmínek požární bezpečnosti provozu nebo podnikatelské činnosti.

Nabízíme zpracování:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární knihy
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky
 •  a další specifické požadavky související s problematikou požární ochrany.

Potřebujete vypracovat dokumentaci požární ochrany? Napište nám!

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána. Nepodařilo se odeslat zprávu. Zavolejte nám na číslo 737 257 937. Prosím, zaškrtněte captchu.