Požární prostupy - kontroly

Preventivní kontroly celistvosti požárních ucpávek a prostupů jsou povinností všech majitelů objektů. Touto jednoduchou prevencí lze předejít šíření ohně, kouře a toxických plynů, mezi požárními úseky, a tím eliminovat tragické ztráty na lidských životech nebo majetku. 

Nabízíme:

  • v objektech a zařízeních, kontroly požárních ucpávek Hilti
  • vytvoření dokumentace dle platné legislativy

  • ověření osobou odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů požární ochrany dle zákona č. 133/ 1985 Sb. v platném znění.